August 2016

22/08/2016

Ny medlemsavgift

Fra og med høstsemesteret 2016 vil vår medlemskontingent bli forenklet.

 
10/08/2016

Oppstart trening høstsemester 2016

Nytt semester, nytt styre, nye medlemmer og nye muligheter!